top of page
Advocaat Kathleen Daenen

30 JAAR ERVARING

SPECIALISATIE FAMILIERECHT

TARIEVEN

Ik sta garant voor duidelijke financiële afspraken.

Ereloon

Het uurtarief wordt overeengekomen bij de eerste bespreking en bepaald in functie van de moeilijkheidsgraad, het belang van de zaak of de hoogdringendheid van de prestaties.

Bij het opstarten van een dossier is er steeds een provisie verschuldigd, te bepalen in functie van de te leveren prestaties. Deze provisie wordt in mindering gebracht bij de tussentijdse afrekeningen of bij de eindafrekening ter gelegenheid van de beëindiging van het dossier.
Op nauwgezette wijze wordt het tijdsgebruik bij gehouden voor de studie en de prestaties die verricht worden.

Kosten

Naast de erelonen worden volgende kantoorkosten aangerekend

  • opening dossier: 55,00 euro

  • dactylografie: 11,00 euro/pagina

  • aangetekende zending: de reële kostprijs

  • kopie, inkomende e-mail/fax: 0,40 euro/bladzijde

  • verplaatsingskosten: 0,65 euro/kilometer

  • gerechtskosten (o.m. kosten gerechtsdeurwaarder, rolrecht en andere griffierechten …), alsmede kosten van derden (vertaling, opzoekingen bank enz.): de reële kostprijs

 

Deze kosten (uitgezonderd de gerechtskosten en kosten van derden) worden eveneens verhoogd met de BTW ad. 21%.

Wenst u juridisch advies dan wel bijstand?
bottom of page