top of page
Kathleen Daenen

30 JAAR ERVARING

SPECIALISATIE FAMILIERECHT

RECHTSDOMEINEN

Staat u wel eens stil bij het aangaan van een contract?

Beseft u altijd wat het betekent om een overeenkomst te sluiten?

 

Een overeenkomst is daarom niet altijd een formeel onderschreven document, maar ook mondelinge afspraken werken verbindend.

 

Blijde gebeurtenissen , zoals een huwelijk of een geplande samenwoonst, hebben op vermogensrechtelijk/financieel vlak evenwel ook zeer belangrijke gevolgen. Combineer het aangename daarom met een goede zakelijke afspraak, kortom bezin eer u begint …

Contracten situeren zich zowel binnen de familiale sfeer (o.m. huwelijkscontracten, akkoordregelingen met betrekking tot kinderen, samenlevingscontracten ...), maar ook in zovele andere aspecten van uw dagdagelijks leven (o.m. huur- en koopcontracten, diverse handelscontracten, aannemingsovereenkomsten…).

Aarzel dan ook niet om advies in te winnen bij dit kantoor.

Kathleen Daenen tracht, waar mogelijk, geschillen te voorkomen door goede adviesverlening en onderhandelingen. Een akkoord dat u zelf heeft kunnen helpen realiseren is nog steeds de beste garantie voor een langdurige oplossing van uw geschil. Maar als ‘ onderhandelen’ niet tot het gewenste resultaat leidt of niet mogelijk is, zal ik vanzelfsprekend de vereiste juridische bijstand verlenen bij de afhandeling van uw geschillen voor de rechtbank.
 

Familierecht

Familie- en jeugdrecht is een rechtsmaterie waar éénieder van ons vroeg of laat mee geconfronteerd wordt.

Als specialist in familierecht verleen ik juridische bijstand en persoonlijk, objectief advies.
 

Praktijk Kathleen Daenen
 • Echtscheidingen
  Zit u verstrikt in een relatie met uw echtgenoot of partner, maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Stelt u zich vragen over hoe het dan verder moet met de kinderen? Bent u ongerust over uw financiële situatie na echtscheiding? Een echtscheidingsadvocaat staat u bij met degelijke adviezen en juridische bijstand , zowel voor, tijdens als na de echtscheiding. Kathleen Daenen verzekert u een helder antwoord op al deze en andere vragen. Diverse redenen kunnen aan de basis liggen van een echtscheiding: jullie leven al een geruime tijd feitelijk gescheiden, bepaalde ernstige feiten hebben zich voorgedaan, het vertrouwen is weg, jullie hebben als echtgenoten samen de knoop doorgehakt om te scheiden… Het eenzijdig dan wel samen beslissen om te scheiden, bepaalt het verdere verloop van de echtscheidingsprocedure. Hierbij zijn twee scenario’s mogelijk : Scenario 1 : beide partners/echtgenoten komen overeen en plannen samen een echtscheiding met onderlinge toestemming. Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming ( EOT) wordt er vooreerst onderhandeld over zowel het familierechtelijke gedeelte van de echtscheiding ( bv. ouderlijk gezag, verblijfsregeling en onderhoudsbijdrage , alsmede kostenregeling voor de kinderen, onderhoudsuitkering na echtscheiding…), alsook over de regeling van jullie wederzijdse rechten en plichten ( vermogensrechtelijke gedeelte: o.m. verdeling van de eigendommen en van de roerende goederen, pensioenspaarcontracten…). Hierbij kunnen beide partners beroep doen op éénzelfde echtscheidingsadvocaat. Over alle belangrijke aspecten die moeten geregeld worden , leggen jullie in samenspraak met dit kantoor hetwelk u hierin begeleidt en adviseert, alle aspecten gedetailleerd vast in een bindende regelingsakte. Deze belangrijke beslissingen nemen jullie samen en van zodra er een finaal akkoord is bereikt, zal deze regeling ook worden voorgelegd aan de rechtbank voor bekrachtiging. Scenario 2 : U wilt scheiden, maar uw partner niet, u komt niet tot een akkoord. Leiden de onderhandelingen niet tot een akkoord, is het onmogelijk om nog verder samen te leven, is een echtscheiding onafwendbaar, dan kan één van de echtgenoten , onder begeleiding en bijstand van de echtscheidingsadvocaat, ook éénzijdig een echtscheidingsprocedure inleiden voor de familierechtbank op basis van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Ook dan blijft een vrijwillige of een gerechtelijke bemiddeling nog altijd een open keuze, waarbij er kan gewerkt worden naar een compromis toe. Kathleen Daenen kan u hierin begeleiden. Bij een zuiver gerechtelijke procedure legt u het beslissingsrecht in handen van de rechter, die zal oordelen op basis van de vorderingen en schriftelijke argumentatie van uw advocaat. Bijstand van een echtscheidingsadvocaat is wel cruciaal om uw vorderingen precies te kunnen formuleren en uw belangen juridisch te onderbouwen. De rechter zal immers oordelen op basis van een goed onderbouwd dossier, waardoor er alzo een gunstig resultaat kan bekomen worden. Voorlopige maatregelen Tijdens de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank worden alzo , in afwachting van de uitspraak over de echtscheiding, vaak ook voorlopige maatregelen behandeld voor een maatregelenkamer van de familierechtbank. Deze voorlopige maatregelen betreffen geschillen zoals wie van beide echtgenoten mag de voormalige echtelijke woonst verder gebruiken, wie krijgt het voorlopig gebruik over de huisraad, wat met een vraag tot persoonlijk onderhoudsgeld voor de echtgenoot hangende de echtscheiding , alsmede hoe wordt de situatie van de kinderen geregeld? Laat u professioneel omringen! Na het echtscheidingsvonnis : Maak ik aanspraak op een onderhoudsuitkering na echtscheiding? Hoe verloopt de procedure van vereffening – verdeling van de ontbonden huwgemeenschap/onverdeeldheid eens de echtscheiding definitief is? Na de uitspraak van de echtscheiding is het geschil tussen de ex-echtgenoten veelal nog niet voorbij. De financiële afwikkeling van het door de rechtbank ontbonden huwelijksvermogensstelsel ingevolge de echtscheiding vergt een juiste en professionele aanpak. Een goede begeleiding in deze vrij complexe procedure van vereffening-verdeling voor de notaris met allerlei valkuilen (vervaltermijnen , specifieke vorderingen edm..) is dan ook essentieel. BIJ VRAGEN OVER HET INLEIDEN EN/OF VERLOOP VAN UW ECHTSCHEIDING, AARZEL NIET MIJ TE CONTACTEREN.
 • Geschillen m.b.t. de kinderen
  Ook los van een echtscheidingsprocedure kan u geconfronteerd worden met een geschil met betrekking tot uw kinderen: bv. begroting onderhoudsbijdragen , afspraken omtrent kosten voor de kinderen ( verblijfs- en niet-verblijfsgebonden kosten , alsmede buitengewone kosten), verblijfsregelingen.
 • Geschillen bij beëindiging van hetzij een wettelijke, hetzij een feitelijke samenwoonst
  Beide samenlevingsvormen worden door de wetgever en de rechtbanken anders benaderd. Ook hier speelt het belang van goede schriftelijke afspraken in de vorm van samenlevingscontracten.
 • Afstammingsrecht
  O.m. een erkenning of betwisting vaderschap
 • Erfenissen
  Helaas ontstaat er na het overlijden van één van onze naasten vaak ook discussie over hoe de nalatenschap van de overledene moet vereffend en verdeeld worden. Zijn er in het verleden ongelijke schenkingen ( schenkingen als voorschot op erfenis of zelfs buiten deel)gebeurd aan één van de erfgenamen ? Wat als er een testament is opgesteld? Kan ik dat testament nog aanvechten? Ook hier speelt het belang van een ervaren advocaat gespecialiseerd in familierecht.

Andere rechtstakken

Uiteraard kan u in dit kantoor ook terecht voor de oplossing/begeleiding van andere juridische geschillen, zoals:  

 • Echtscheidingen
  Zit u verstrikt in een relatie met uw echtgenoot of partner, maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Stelt u zich vragen over hoe het dan verder moet met de kinderen? Bent u ongerust over uw financiële situatie na echtscheiding? Een echtscheidingsadvocaat staat u bij met degelijke adviezen en juridische bijstand , zowel voor, tijdens als na de echtscheiding. Kathleen Daenen verzekert u een helder antwoord op al deze en andere vragen. Diverse redenen kunnen aan de basis liggen van een echtscheiding: jullie leven al een geruime tijd feitelijk gescheiden, bepaalde ernstige feiten hebben zich voorgedaan, het vertrouwen is weg, jullie hebben als echtgenoten samen de knoop doorgehakt om te scheiden… Het eenzijdig dan wel samen beslissen om te scheiden, bepaalt het verdere verloop van de echtscheidingsprocedure. Hierbij zijn twee scenario’s mogelijk : Scenario 1 : beide partners/echtgenoten komen overeen en plannen samen een echtscheiding met onderlinge toestemming. Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming ( EOT) wordt er vooreerst onderhandeld over zowel het familierechtelijke gedeelte van de echtscheiding ( bv. ouderlijk gezag, verblijfsregeling en onderhoudsbijdrage , alsmede kostenregeling voor de kinderen, onderhoudsuitkering na echtscheiding…), alsook over de regeling van jullie wederzijdse rechten en plichten ( vermogensrechtelijke gedeelte: o.m. verdeling van de eigendommen en van de roerende goederen, pensioenspaarcontracten…). Hierbij kunnen beide partners beroep doen op éénzelfde echtscheidingsadvocaat. Over alle belangrijke aspecten die moeten geregeld worden , leggen jullie in samenspraak met dit kantoor hetwelk u hierin begeleidt en adviseert, alle aspecten gedetailleerd vast in een bindende regelingsakte. Deze belangrijke beslissingen nemen jullie samen en van zodra er een finaal akkoord is bereikt, zal deze regeling ook worden voorgelegd aan de rechtbank voor bekrachtiging. Scenario 2 : U wilt scheiden, maar uw partner niet, u komt niet tot een akkoord. Leiden de onderhandelingen niet tot een akkoord, is het onmogelijk om nog verder samen te leven, is een echtscheiding onafwendbaar, dan kan één van de echtgenoten , onder begeleiding en bijstand van de echtscheidingsadvocaat, ook éénzijdig een echtscheidingsprocedure inleiden voor de familierechtbank op basis van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Ook dan blijft een vrijwillige of een gerechtelijke bemiddeling nog altijd een open keuze, waarbij er kan gewerkt worden naar een compromis toe. Kathleen Daenen kan u hierin begeleiden. Bij een zuiver gerechtelijke procedure legt u het beslissingsrecht in handen van de rechter, die zal oordelen op basis van de vorderingen en schriftelijke argumentatie van uw advocaat. Bijstand van een echtscheidingsadvocaat is wel cruciaal om uw vorderingen precies te kunnen formuleren en uw belangen juridisch te onderbouwen. De rechter zal immers oordelen op basis van een goed onderbouwd dossier, waardoor er alzo een gunstig resultaat kan bekomen worden. Voorlopige maatregelen Tijdens de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank worden alzo , in afwachting van de uitspraak over de echtscheiding, vaak ook voorlopige maatregelen behandeld voor een maatregelenkamer van de familierechtbank. Deze voorlopige maatregelen betreffen geschillen zoals wie van beide echtgenoten mag de voormalige echtelijke woonst verder gebruiken, wie krijgt het voorlopig gebruik over de huisraad, wat met een vraag tot persoonlijk onderhoudsgeld voor de echtgenoot hangende de echtscheiding , alsmede hoe wordt de situatie van de kinderen geregeld? Laat u professioneel omringen! Na het echtscheidingsvonnis : Maak ik aanspraak op een onderhoudsuitkering na echtscheiding? Hoe verloopt de procedure van vereffening – verdeling van de ontbonden huwgemeenschap/onverdeeldheid eens de echtscheiding definitief is? Na de uitspraak van de echtscheiding is het geschil tussen de ex-echtgenoten veelal nog niet voorbij. De financiële afwikkeling van het door de rechtbank ontbonden huwelijksvermogensstelsel ingevolge de echtscheiding vergt een juiste en professionele aanpak. Een goede begeleiding in deze vrij complexe procedure van vereffening-verdeling voor de notaris met allerlei valkuilen (vervaltermijnen , specifieke vorderingen edm..) is dan ook essentieel. BIJ VRAGEN OVER HET INLEIDEN EN/OF VERLOOP VAN UW ECHTSCHEIDING, AARZEL NIET MIJ TE CONTACTEREN.
 • Geschillen m.b.t. de kinderen
  Ook los van een echtscheidingsprocedure kan u geconfronteerd worden met een geschil met betrekking tot uw kinderen: bv. begroting onderhoudsbijdragen , afspraken omtrent kosten voor de kinderen ( verblijfs- en niet-verblijfsgebonden kosten , alsmede buitengewone kosten), verblijfsregelingen.
 • Geschillen bij beëindiging van hetzij een wettelijke, hetzij een feitelijke samenwoonst
  Beide samenlevingsvormen worden door de wetgever en de rechtbanken anders benaderd. Ook hier speelt het belang van goede schriftelijke afspraken in de vorm van samenlevingscontracten.
 • Afstammingsrecht
  O.m. een erkenning of betwisting vaderschap
 • Erfenissen
  Helaas ontstaat er na het overlijden van één van onze naasten vaak ook discussie over hoe de nalatenschap van de overledene moet vereffend en verdeeld worden. Zijn er in het verleden ongelijke schenkingen ( schenkingen als voorschot op erfenis of zelfs buiten deel)gebeurd aan één van de erfgenamen ? Wat als er een testament is opgesteld? Kan ik dat testament nog aanvechten? Ook hier speelt het belang van een ervaren advocaat gespecialiseerd in familierecht.
Wenst u juridisch advies dan wel bijstand?
bottom of page